Quyền sở hữu trí tuệ

Tên đơn vị chủ quản: Chi nhánh công ty TNHH Tân Tín Hưng

Địa chỉ: 34 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại:(028)6660 8833

Email: info.1buys@gmail.com

Mã số thuế: 1200691807-001

Ngày hoạt động: 17-07-2014